DANH SÁCH TÁC GIẢ VÀ BÀI BÁO ĐĂNG TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

 

 

TT Tác giả Tên bài báo Năm Tên tạp chí
1 TS. Lê Thị Thế Bửu Đánh giá tiềm năng du lịch nhân văn tỉnh Bình Định 2020 Tạp chí Kinh tế và dự báo
2 TS. Lê Thị Thế Bửu Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Bình Định 2020 Tạp chí Kinh tế và dự báo
3 TS. Lê Thị Thế Bửu Factors affecting the working motivation of employees in international travel enterprises in the South and Central Coastal region of Vietnam 2020 Vietnam Journal for Indian and Asian Studies
4 Ths. Trần Thị Tùng Quyên Hoạt động du lịch đã thực sự phát triển bền vững 2020 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Tăng trưởng xanh – Quản trị và phát triển Doanh nghiệp
5 TS. Lê Thị Thế Bửu Các nhân tố tác động đến động lực làm việc  của nhân viên kỹ thuật tại các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định 2020 Tạp chí Khoa học Kinh tế

Thông báo mới

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x