DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

 

 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn Thời gian

thực hiện

(tháng)

1 Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định TS. Lê Thị Thế Bửu Kinh tế – Kinh tế nông nghiệp 12
2 Xây dựng mô hình lưu trú Ecolodge phục vụ phát triển Du lịch Xanh tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Ths. Trần Thị Tùng Quyên Kinh tế – Kinh tế nông nghiệp 12
3 Nghiên cứu mô phỏng thực hành kế toán áp dụng trong đào tạo ngành kế toán tại trường Đại học Quang Trung Ths. Nguyễn Thị Thanh Dung Kế toán và Tài chính – Ngân hàng 12
4 Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa về du lịch biển đảo Bình Định Ths. Nguyễn Thị Kiều Trang Quản trị kinh doanh và Du lịch 12
5 Một số giải pháp thu hút khách du lịch thị trường Nga đến Bình Định trong thời gian tới TS. Văn Thiên Hào Kế toán và Tài chính – Ngân hàng 12
6 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Bình Định Ths. Nguyễn Thị Ánh Hồng Kế toán và Tài chính – Ngân hàng 12

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x