Chương trình “Nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hoá và sở hữu trí tuệ cho đội ngũ xây dựng hệ sinh thái địa phương”

Ngày 08/6, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ – Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hoá và sở hữu trí tuệ cho đội ngũ xây dựng hệ sinh thái địa phương”.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Nâng cao năng lực cho đội ngũ xây dựng hệ sinh thái địa phương (Ecosystem Builder) theo mô hình đào tạo, huấn luyện tập trung (Bootcamp)”thuộc Đề án 844 triển khai năm 2021-2022, chương trình được tổ chức với mục đích nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng hệ sinh thái địa phương.
Chương trình được tổ chức với mục đích nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng hệ sinh thái địa phương.

Nội dung khóa đào tạo có 3 mô đun:

Mô đun 1: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Chuyên đề 1.1: Cập nhật thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp trên thế giới

– Chuyên đề 1.2: Cập nhật thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam và một số tỉnh thành của Việt Nam
– Chuyên đề 1.3: Xác định các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương
– Chuyên đề 1.4: Tiêu chí và phương pháp đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Chuyên đề bổ trợ: trao đổi, thảo luận về Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương

Mô đun 2: Thương mại hóa tài sản trí tuệ phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Chuyên đề 2.1:  Nhận dạng tài sản trí tuệ phục vụ khởi nghiệp ĐMST
– Chuyên đề 2.2: Phương pháp, quy trình đánh giá tài sản trí tuệ có khả năng thương mại hóa ở địa phương phục vụ khởi nghiệp ĐMST
– Chuyên đề 2.3: Các kỹ năng thương mại hóa tài sản trí tuệ phục vụ khởi nghiệp ĐMST
Chuyên đề bổ trợ:  trao đổi, thảo luận về các loại giá tài sản trí tuệ có khả năng thương mại hóa ở địa phương phục vụ khởi nghiệp ĐMST.

Mô đun 3: Lập kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương

– Chuyên đề 3.1: Nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng tới Lập kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương
– Chuyên đề 3.2: Các loại kế hoạch trong Lập kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương
– Chuyên đề 3.2: Quy trình Lập kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương
Chuyên đề bổ trợ:  trao đổi, thảo luận về Lập kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương.

 

TS. Văn Thiên Hào (bên phải), Trưởng khoa Kinh tế và Du lịch Trường Đại Học Quang Trung đại diện cho Khoa đã tham dự khóa đào tạo.
Chương trình nhận được sự tương tác tích cực từ người tham gia.

Sau khoá học, các cán bộ có thể tự đánh giá hệ sinh thái ở địa phương mình, đủ kỹ năng và kiến thức để lập được kế hoạch hoạt động và xây dựng được mô hình hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng khởi nghiệp tại địa phương. Đối tượng tham dự khoá đào tạo là đội ngũ xây dựng hệ sinh thái, các cán bộ viện nghiên cứu, trường đại học/cao đẳng, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương.

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & TUYỂN SINH

Facebook
Twitter
LinkedIn

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x