Báo cáo quy chế công khai năm học 2019-2020 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2020-2021

Có thể là hình ảnh về tòa nhà

(Hình ảnh tổng quan Trường Đại học Quang Trung)

1. [Biểu mẫu 17] Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục  Tải file tại đây

2. [Biểu mẫu 18] Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục  Tải file tại đây
3. [Biểu mẫu 19] Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020 Tải file tại đây
4. [Biểu mẫu 20] Công khai thông tin về đội ngũ giáo vên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020 Tải file tại đây
6. [Biểu mẫu 21]  Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020 Tải file tại đây
7. Công khai tài chính năm 2020 Tải file tại đây

 

 

Các tin liên quan

Thông báo mới

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x