Báo cáo quy chế công khai năm học 2019-2020 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2020-2021

Có thể là hình ảnh về tòa nhà

(Hình ảnh tổng quan Trường Đại học Quang Trung)

1. [Biểu mẫu 17] Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục  Tải file tại đây

2. [Biểu mẫu 18] Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục  Tải file tại đây
3. [Biểu mẫu 19] Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020 Tải file tại đây
4. [Biểu mẫu 20] Công khai thông tin về đội ngũ giáo vên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020 Tải file tại đây
6. [Biểu mẫu 21]  Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020 Tải file tại đây
7. Công khai tài chính năm 2020 Tải file tại đây

 

 

Các tin liên quan

Thông báo mới

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x