DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2020 – 2021

Stt Tên đề tài Nhóm thực hiện đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện (tháng)
1 Đánh giá tuyển chọn một số giống dưa lê (Cucumis melon L) trồng trong nhà lưới tại Trường Đại học Quang Trung. ThS. Phan Ái Chung

ThS. Trần Đặng Vũ Hằng

CN. Nguyễn Bá Nghị

CN. Nguyễn Thị Chí Hiếu

ThS. Phan Ái Chung 12
2 Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất một số giống dưa leo (Cucumis sativus L.) trong nhà lưới Trường Đại học Quang Trung ThS. Phan Ái Chung

ThS. Võ Toàn Khan

KS. Nguyễn Huỳnh Thư Hương

CN. Nguyễn Văn Trung

ThS. Phan Ái Chung

 

12
3 Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất một số giống dưa leo (Cucumis sativus L.) trong nhà lưới Trường Đại học Quang Trung ThS. Phan Ái Chung

ThS. Võ Toàn Khan

KS. Nguyễn Huỳnh Thư Hương

CN. Nguyễn Văn Trung

ThS. Phan Ái Chung

 

12
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của 05 môi trường dinh dưỡng thủy canh đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của một số loại rau ăn lá trồng trong nhà lưới tại trường Đại học Quang Trung. ThS. Phan Thị Tuyết Nhung

CN. Nguyễn Bá Nghị

CN. Nguyễn Thị Chí Hiếu

CN. Nguyễn Văn Trung

ThS. Phan Thị Tuyết Nhung

 

12

Thông báo mới

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x