Tìm kiếm
Tìm kiếm
Close this search box.

Trung tâm Nghiên cứu & Dịch vụ Khoa học Công nghệ Quang Trung

Chà là Barhee

Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu & Dịch vụ Khoa học Công nghệ Quang Trung đã ươm mầm và gieo hạt thành công giống cây chà là Barhee này.

Công trình đầu năm 2021

  Trung tâm nghiên cứu & Dịch vụ khoa học công nghệ Quang Trung tư vấn và xây lắp nhà lưới và hệ thống tưới