Thư viện ảnh

Thư viện hình ảnh

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG & ĐIỀU DƯỠNG

 

 

 

 

 

 

1.NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP CHO CÁC BẠN HỌC SINH 

 

 

2.LỄ KÍ KẾT HỢP TÁC VỚI CTY EDUGO DU HỌC SINH SANG CHLB ĐỨC

 

 

3. CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA YTCC & ĐD

 

4. HÌNH ẢNH CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA

 

 

5. LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2021

 

 

 

6. CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

 

PGs. TS Nguyễn Huy Nga Trưởng khoa YTCC & ĐD

Hình ảnh hoạt động

Previous
Next