Tìm kiếm
Tìm kiếm
Close this search box.

Thư viện ảnh

Thư viện hình ảnh

KHOA Y 

 

 

 

 

 

 

1.NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP CHO CÁC BẠN HỌC SINH 

 

 

2.LỄ KÍ KẾT HỢP TÁC VỚI Công Ty EDUGO DU HỌC SINH SANG CHLB ĐỨC

 

 

3. CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA YTCC & ĐD

 

4. HÌNH ẢNH CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA

 

 

5. LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2021

 

 

 

6. CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

 

PGS. TS Nguyễn Huy Nga Trưởng khoa Y

 

BSCKI. Trần Gia Tăng ( Ở giữa ) – Phó Khoa Y

BSCKII. Hồ Việt Mỹ ( Ở giữa ) – Phó Khoa Y

Các Cán bộ, Chuyên viên, Giảng viên làm việc taị Khoa Y.

Hình ảnh hoạt động

Previous slide
Next slide