Thông báo và hướng dẫn đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025

 

Ngày 7/10/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra công văn số 4589/BGDĐT-KHCNMT về việc thông báo và hướng dẫn đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021
Thông báo và hướng dẫn đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025

Nhà trường xin thông tri và mời quý thầy cô nghiên cứu tham gia theo đề nghị của Bộ (có văn bản đính kèm).

4589-BGDĐT-KHCNMT

Trân trọng!

File đính kèm

Thông báo mới

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x