Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

The World of Flowers – Thế giới các loài hoa

[FLOWERS – CÁC LOÀI HOA]
Trung tâm EVC xin gửi tới các bạn một vài loài hoa mong rằng hôm nay của các bạn cũng sẽ đẹp như những bông hoa này
1. daisy /ˈdeɪzi/ : hoa cúc
         
2. rose /rəʊz/ : hoa hồng
3. iris /ˈaɪərɪs/ : hoa iris
4. narcissus /nɑːrˈsɪsəs/ : hoa thủy tiên
5. orchid /ˈɔːkɪd/ : hoa lan
6. tulip /ˈtjuːlɪp/ : hoa tulip
7. sunflower /ˈsʌnflaʊər/ : hoa mặt trời
8. cyclamen /ˈsaɪkləmən/ : hoa anh thảo
9. carnation /kɑːˈneɪʃən/ : hoa cẩm chướng

10. poppy /ˈpɒpi/ : hoa anh túc (có hoa đỏ rực, có nước (như) sữa, hạt đen nhỏ)
11. pansy /ˈpænzi/ : hoa păng xê
12. violet /ˈvaɪələt/ : hoa vi ô lét
13. lily of the valley: hoa linh lan
14. mimosa /mɪˈmoʊsə/ : hoa xấu hổ hay hoa trinh nữ
15. daffodil /ˈdæfədɪl/ : hoa thủy tiên vàng, daffodil là tên phổ biến của các loài của họ narcissus
16. lily /ˈlɪli/ : hoa huệ tây hay còn gọi là hoa loa kèn, hay chúng ta vẫn gọi là hoa ly
17. hyacinth /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/ : hoa lan dạ hương
18. anemone /əˈnem.ə.ni / : cây hoa xuân
19. gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/ : hoa lay-ơn
20. forget-me-not /fɚˈɡet.mi.nɑːt/ : hoa lưu ly
Best wishes!
#EVC_withlove

Thông báo mới

mid 1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x