Thông báo TCCB – HC & TB

Thông báo số 20/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID, ngày 03/7/2021 – Thông báo khẩn số 2 về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 03/7/2021, Trường Đại học Quang Trung ban hành Thông báo số 20/TB-ĐHQT-BCĐPCD COVID, ngày 03/7/2021 – Thông báo khẩn số 2 về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nhà trường thông  báo đến CB-GV-NV, người lao động, sinh viên và học viên của Trường nghiêm túc thực hiện theo nội dung của Thông báo Khẩn số 16 của Sở Y tế tỉnh Bình Định và Thông báo Khẩn số 2 của Trường Đại học Quang Trung.

THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next