Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Quyết định TCCB – HC & TB

Quy chế về thi đua, khen thưởng Trường Đại học Quang Trung

Các quy định, quy chế, chính sách, hướng dẫn nêu trên được Trường phổ biến rộng rãi trong toàn trường thông qua các kênh thông tin như: Hệ thống văn bản hành chính, website vì vậy tất cả CBGV của Trường Đại học Quang Trung đều được quán triệt thực hiện, sinh viên và các bên liên quan có thể theo dõi và góp ý.

THÔNG BÁO MỚI

Previous slide
Next slide