Cán bộ – Nhân viên

Phòng TCCB-HC&TB có 16 CB-GV-NV, gồm:

1. ThS Hoàng Vĩ Triều – Trưởng phòng

2. Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Trưởng phòng

3. Nguyễn Văn Tú – Tổ trưởng Tổ Thiết bị và phục vụ giảng đường

4. Th.S Huỳnh Thị Thanh Trang – Văn thư

5. Th.S Nguyễn Thị Ánh Hồng – Chuyên viên

6. Võ Sanh Lợi – Chuyên viên

7. Nguyễn Thành Tân – Chuyên viên

8. Tăng Quốc Bình – Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

9. Mai Quốc Hợp – Nhân viên bảo vệ 

10. Đỗ Tiến Dũng – Nhân viên bảo vệ 

11. Nguyễn Ngọc Dũng – Nhân viên bảo vệ 

12. Trần Quốc Doãn – Nhân viên lái xe

13. Trần Thị Thu – Nhân viên bếp ăn

14. Huỳnh Thị Bảy – Nhân viên bếp ăn

15. Phạm Thị Gái – Nhân viên tạp vụ

16. Nguyễn Thị Xuân Hương – Nhân viên tạp vụ
THÔNG BÁO MỚI

Previous
Next

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Copyright 2020 – QTU