Cán bộ – Nhân viên

Phòng TCCB-HC&TB có 16 CB-GV-NV, gồm:

1. ThS Hoàng Vĩ Triều – Trưởng phòng

2. Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Trưởng phòng

3. Nguyễn Văn Tú – Tổ trưởng Tổ Thiết bị và phục vụ giảng đường

4. Th.S Huỳnh Thị Thanh Trang – Văn thư

5. Th.S Nguyễn Thị Ánh Hồng – Chuyên viên

6. Võ Sanh Lợi – Chuyên viên

7. Nguyễn Thành Tân – Chuyên viên

8. Tăng Quốc Bình – Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

9. Mai Quốc Hợp – Nhân viên bảo vệ 

10. Đỗ Tiến Dũng – Nhân viên bảo vệ 

11. Nguyễn Ngọc Dũng – Nhân viên bảo vệ 

12. Trần Quốc Doãn – Nhân viên lái xe

13. Trần Thị Thu – Nhân viên bếp ăn

14. Huỳnh Thị Bảy – Nhân viên bếp ăn

15. Phạm Thị Gái – Nhân viên tạp vụ

16. Nguyễn Thị Xuân Hương – Nhân viên tạp vụ
THÔNG BÁO MỚI

Previous slide
Next slide

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Copyright 2020 – QTU