Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

Tin tức – Sự kiện đối ngoại

Quan hệ quốc tế – một chiến lược quan trọng đối với xây dựng và phát triển Trường Đại học Quang Trung

Trong thời đại mở cửa và hội nhập, thiết lập quan hệ quốc tế trong giáo dục và đào tạo là một nhu cầu cấp thiết để xây dựng và phát triển các trường đại học. Quan hệ quốc tế giúp chúng ta có một chương trình đào tạo với nội dung hiện đại, sáng tạo…, đồng thời mang lại rất nhiều thông tin về tiến bộ khoa học, định hướng phát triển và nắm bắt được nhu cầu thị trường lao động toàn cầu. Thông tin nhận được từ mối quan hệ hợp tác quốc tế giúp các trường đại học tính toán và điều chỉnh hệ thống giáo dục, từ cơ sở vật chất, chuyên gia đến vốn lưu động.

Thông báo số 01 về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy tiếng Anh với chủ đề “Giảng dạy tiếng Anh trong thời kỳ bình thường mới: Chương trình, phương pháp giảng dạy, đánh giá”

Trường Đại học Quang Trung phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế SEM, Học viện Đào tạo TESOL Quốc tế Úc (Công ty TNHH Quốc tế Úc TESOL) tổ chức Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy tiếng Anh trong thời kỳ bình thường mới

THÔNG BÁO MỚI

Previous slide
Next slide