Phòng Đào tạo & Quản lý sinh viên

Nhiều học bổng cho tân sinh viên Trường Đại học Quang Trung

Qũy học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Quang Trung luôn đồng hành cùng sinh viên trên hành trình chinh phục giảng đường đại học. Đặc biệt, tân sinh viên cũng có cơ hội nhận được nhiều học bổng ngay khi trúng tuyển vào Trường.

Thông báo mới

mid 1