Kinh tế

Ngành Kinh tế (Kinh tế học) hiện đang được khá nhiều bạn trẻ quan tâm và muốn lựa chọn để học nhưng vẫn còn khá mơ hồ chưa hiểu rõ. Trong bài viết dưới đây, Đại học Quang Trung (QTU) sẽ giúp bạn hình dung tổng quan từ khái niệm cho đến cơ hội làm việc của ngành này nhé.

1. Ngành Kinh tế học là gì?

Ngành kinh tế là gì?

Ngành Kinh tế hay Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế học cũng nghiên cứu cách thức xã hội quản lý các nguồn tài nguyên (nguồn lực) khan hiếm của nó. Nghiên cứu Kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành chính công, thậm chí là trong ngành tội phạm học, giáo dục, xã hội học, luật học và nhiều ngành khoa học khác.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo ra các cử nhân có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe; có đủ kiến thức tốt về chuyên môn và kỹ năng thực tiễn quản lý nền kinh tế thị trường, có đủ năng lực tham gia phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách và hoạt động phát triển trên phạm vi nền kinh tế cũng như của ngành và địa phương.

2.Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội làm việc của sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế:

– Các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức tài chính, tín dụng.
– Các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn kinh tế.
– Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ.
– Các tổ chức xã hội, đoàn thể.
– Tiếp tục học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Kinh tế & Quản lý công; Kinh tế Tài chính – Ngân hàng…).

Một số vị trí công tác tiêu biểu ngành Kinh tế

– Chuyên viên trong các lĩnh vực: phân tích chính sách, hoạch định chính sách, thẩm định dự án đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn quản trị chiến lược, nghiên cứu thị trường, tư vấn lao động, quản lý nhân sự.
– Giảng viên giảng dạy Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Lịch sử học thuyết kinh tế.
– Cán bộ, công chức làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội…

Từ các thông tin trên, hi vọng các bạn đã có cái nhìn tổng quan về ngành Kinh tế cũng nhưng giải đáp được câu hỏi ngành Kinh tế học là gì? Ra trường làm gì?. Nếu có thêm câu hỏi nào liên quan về ngành học và chương trình đào tạo tại Đại học Quang Trung, vui lòng liên hệ:
PHÒNG TRUYỀN THÔNG & TUYỂN SINH
327 Đào Tấn, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 2241 037.
Website: www.qtu.edu.vn
Fanpage: QTU – Trường Đại học Quang Trung

 

Hình ảnh hoạt động

Previous slide
Next slide