Giới thiệu

1. Thành lập

Phòng Truyền thông & Tuyển sinh được thành lập ngày 11/09/2020 theo Quyết định số 138/QĐ-ĐHQT của Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung.

2. Chức năng

– Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu (BGH), là đầu mối chủ trì trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công tác tuyên truyền tuyển sinh tất cả bậc – hệ đào tạo trong Trường đạt hiệu quả cao.
– Đề xuất chiến lược (mục tiêu và giải pháp) phát triển quy mô tuyển sinh hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Nhà trường;
– Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu QTU, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà trường và Xã hội.

3.Nhiệm vụ

Truyền thông

+ Triển khai tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ các vấn đề về học vụ của sinh viên tất cả các bậc, hệ đào tạo của Trường;
+ Xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của QTU đến xã hội.
+ Phụ trách chiến lược truyền thông, các bài PR, tin tức nội bộ trên website và các trang báo ngoài:

1/ Quản lý nội dung website chủ, các trang con;
2/ Quản lý, biên soạn nội dung các ấn phẩm;
3/ Quan hệ, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông;
4/ Phụ trách đăng quảng cáo trên báo giấy, cẩm nang;
5/ Thực hiện các sản phẩm video, clip, phim, ảnh,… phục vụ truyền thông, thương hiệu, tuyển sinh;
6/ Phụ trách ghi hình, quay phim các sự kiện, xử lý hậu kỳ trước khi công bố;
7/ Xây dựng kịch bản các vidieo, phóng sự;
8/ Cập nhật hình ảnh, video lên các trang website, youtube để góp phần quảng bá hình ảnh của trường đến xã hội.

Tư vấn tuyển sinh

+ Xây dựng chiến lược, kế hoạch tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đến học sinh – sinh viên cho tất cả các bậc, hệ của toàn trường.
+ Chủ trì và phối hợp với các Phòng, Khoa, Ban, Viện, Trung tâm trong toàn trường tuyên truyền về các hoạt động sinh viên, học tập, chương trình đào tạo diễn ra trong toàn trường thông qua website, fanpage, diễn đàn sinh viên.
+ Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức tuyển sinh hàng năm.

4. Lãnh đạo Phòng

1. ThS. Lương Tiến Vinh – Q. Trưởng phòng 

2. ThS. Lê Thị Cảnh – Phó Trưởng phòng

         2. CN. Bùi Thị Lệ Sương – Phó Trưởng phòng

5. Liên hệ thông tin

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & TUYỂN SINH
Hotline: (0256) 2241 037
Email: phongttts@qtu.edu.vn

Hình ảnh hoạt động

Previous slide
Next slide