Giới thiệu

1. Thành lập
Theo Quyết định Số: 05/QĐ-VN&NZL của BTV Hội hữu nghị Việt Nam – NewZealand tỉnh Bình Định ban hành vào ngày 11/10/2021, Chi hội Hữu nghị Việt Nam – NewZealand Trường Đại học Quang Trung được thành lập.
Theo đó, Chi hội Hữu nghị Việt Nam – NewZealand Trường Đại học Quang Trung là đơn vị trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam – NewZealand tỉnh Bình Định, có văn phòng tại 327 Đào Tấn, P.Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.Chi hội Hữu nghị Việt Nam – NewZealand Trường Đại học Quang Trung có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo Điều lệ sửa đổi bổ sung của Hội hữu nghị Việt Nam – NewZealand tỉnh Bình Định đã được UBND tỉnh phê duyệt và Quy chế hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – NewZealand tỉnh Bình Định khóa III nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Nhiệm vụ, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2023
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đối ngoại nhân dân, đặc biệt là về tình đoàn kết hữu nghị, hòa bình và những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; về truyền thống văn hóa… của nhân dân Bình Định – Việt Nam và Tân Tây Lan.
2. Tiếp tục củng cố tổ chức chi hội và phát triển hội viên. Tổ chức tập huấn và cử cán bộ, hội viên nòng cốt tham gia các khóa đào tạo về công tác đối ngoại nhân dân; thu hội phí; bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của hội viên.
3. Tổ chức truyền thông về Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Tân Tây Lan (06/2) hàng năm, đăng trên Website của Trường Đại học Quang Trung.
4. Tổ chức mô hình dạy tiếng Anh miễn phí cho hội viên và thanh thiếu niên ngoài Hội.
5. Phối hợp với Tỉnh Hội tiếp nhận và triển khai các các chương trình, dự án do Chính phủ Tân Tây Lan tài trợ, theo chỉ đạo của Tỉnh Hội.
6. Phối hợp với Tỉnh Hội tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo trên địa bàn tỉnh (nếu điều kiện cho phép).

3. Cơ cấu
Hiện nhiệm kỳ 2018-2023, ThS Trần Văn Cơ – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học là Chi hội trưởng, bà Bùi Thị Lệ Sương -Chi hội phó, bà Cao Chung Thúy Linh- Ủy viên Ban chấp hành Chi hội.

Thông báo mới

mid 1