Tìm kiếm
Tìm kiếm
Close this search box.

Nghiên cứu mô hình dự báo độ võng của dầm bê tông cốt thanh GFRP

Nhóm tác giả: Nguyen Van Cong(*), Nguyen Van Ngon(**)
(*) Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học Quang Trung,
(**) Khoa Xây dựng, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Nơi đăng: Viên địa kỹ thuật VGI, Tạp chí Địa kỹ thuật (ISSN – 0868 – 279X), số 1, 2024.
Lĩnh vực: Kỹ thuật và Công nghệ; Loại: bài báo khoa học; Thể loại: trong nước.
Tóm tắt
Cốt thanh GFRP với khả năng kháng ăn mòn cao, đang ngày càng có nhiều ứng dụng thay thế cốt thép trong các công trình xây dựng ven biển. Tuy nhiên, do đặc tính của vật liệu cốt GFRP có mô đun đàn hồi thấp hơn cốt thép, dẫn đến các điều kiện tương ứng với trạng thái giới hạn sử dụng, đặc biệt là độ võng, thường sẽ có vai trò quyết định khi thiết kế kết cấu dầm bê tông cốt thanh GFRP. Trong khi tại Việt Nam hiện chưa có tiêu chuẩn tính toán áp dụng cho kết cấu bê tông cốt thanh GFRP. Bài báo trình bày kết quả phân tích, đánh giá các mô hình dự báo độ võng của kết cấu dầm bê tông cốt thanh GFRP, trên cơ sở dữ liệu của 115 mẫu dầm từ các nghiên cứu đã công bố và 09 mẫu dầm được tác giả thực hiện. Dựa trên phương pháp phân tích hồi quy phi tuyến, một mô hình điều chỉnh đã được đề nghị cho kết quả dự báo độ võng phù hợp hơn so với các mô hình dự báo hiện nay.
Từ khóa: Thanh pôlime cốt sợi thủy tinh; Độ võng; ng xử uốn
Abstract

GFRP reinforcement bars with high corrosion resistance, is increasingly used to replace steel reinforcement in coastal constructions. In addition, due to the properties of GFRP reinforcement, it has a lower elastic modulus than the reinforcement, leading to the conditions corresponding to the service limit state, especially the deflection, which often plays a decisive role while designing the GFRP reinforced concrete beam. While in Vietnam there is currently no standard calculation applied to GFRP reinforced concrete structures. This paper presents the results of analysis and evaluation of deflection prediction models of GFRP reinforced concrete beams. Based on the database of 115 beams from previous studies and 09 beams conducted by the author. In addition, using the nonlinear regression analysis method, an adjusted model has been proposed that gives more consistent deflection prediction results than current prediction models.

Keywords: Glass fiber reinforced polymer bar; Deflection; Flexural behavior

Facebook
Twitter
LinkedIn

THÔNG BÁO MỚI

Previous slide
Next slide
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x