Môi trường học tập

Với mục tiêu đào tạo các Cử nhân ngành Công nghệ Sinh học với chuyên môn cao về chuyên môn cũng như tạo môi trường thuận lợi cho công tác nghiên cứu khoa học. Khoa Sinh học Ứng dụng – Trường Đại học Quang Trung đã xây dựng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng để tạo môi trường học tập chuyên nghiệp và thú vị.

Hiện nay, Khoa Sinh học Ứng dụng có 6 phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu liên quan đến ngành Công nghệ Sinh học, 1 khu nhà lưới nhà kính thực nghiệm với diện tích 2000m2, vườn dược liệu 400m2 và khu vườn trường 3000m2. Ngoài ra, các điều kiện khác như: phòng học, hội trường, thư viện,…đều đảm bảo phục vụ công tác dạy và học. 

 

Hình 1. Khu nhà lưới thực nghiệm 2000m2

Hình 2. Sản phẩm trong nhà lưới thực nghiệm

Hình 3. Các hoạt động nghiên cứu trong phòng thí nghiệm

Hình 4. Thư viện rộng rãi với kho sách phong phú 

Hình 5. Khu vườn trường 

         Bên cạnh đó, Khoa Sinh học Ứng dụng còn liên kết chặt chẽ với các đơn vị trong Nhà trường và các cơ quan, doanh nghiệp đối tác nhằm tạo ra những sân chơi học thuật, các buổi hội thảo chuyên đề và cơ hội để sinh viên có những trải nghiệm thực tế về công việc trong tương lai và phát huy tiềm năng của bản thân.

 

 

Thông báo mới

Previous slide
Next slide