Liên hệ

TRUNG TÂM TIẾNG ANH THIỆN NGUYỆN

ENGLISH VOLUNTEER CENTER – EVC
 
Hãy kết nối với chúng tôi! (Please contact us via):
– Điện thoại (Phone number): 0256 6500999 – Zalo: 0949 154 856
– Hộp thư điện tử (Email): tienganhevc@gmail.com
– Fanpage: Trung tâm tiếng Anh Thiện Nguyện (https://www.facebook.com/trungtamtienganhthiennguyen)
– Địa chỉ (Address): 327 Đào Tấn, tp. Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam. (327 Dao Tan street, Quy Nhon city, Binh Dinh province, Vietnam)
====================
Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý vị!
Thanks for your support!

Thông báo mới

mid 1

Cựu sinh viên

Đoàn thanh niên

CLB Sinh học

CLB Du lịch

CLB Tiếng Anh