BAN LÃNH ĐẠO KHOA Y

STT   HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Huy Nga Phó giáo sư – Tiến sĩ Trưởng khoa
2 Bùi Ngọc Lân BS CKII Phó Trưởng khoa
3 Hồ Việt Mỹ BS CKII Phó Trưởng khoa

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA Y

STT HÌNH ẢNH HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VI CHỨC VỤ
1 Nguyễn Huy Nga Phó giáo sư – Tiến sĩ Trưởng khoa
2 Bùi Ngọc Lân BS CKII Phó Trưởng khoa
3 Hồ Việt Mỹ BS CKII Phó Trưởng khoa
4 Bùi Đức Dương Phó giáo sư – Tiến sĩ Giảng viên
5 Hồ Văn Triều Thạc sĩ Giảng viên
6 Lê Văn Tàu Thạc sĩ Giảng viên
7 Mai Tường Vy Nghiên cứu sinh Giảng viên
8 Ngô Thanh Hải Thạc sĩ Giảng viên
9 Trần Thị Hoàng Oanh Thạc sĩ Giảng viên
10 Trần Thị Xuân Tâm Thạc sĩ Giảng viên
11 Trần Văn Ý Thạc sĩ Giảng viên
12 Nguyễn Đình Hoàng Thạc sĩ Giảng viên
13 Trịnh Hồ Tình Thạc sĩ Giảng viên
14 Trương Thị Hương Thạc sĩ Giảng viên
15 Nguyễn Thị Bích Thạc sĩ Giảng viên
16 Hồ Thị Kim Ngân Thạc sĩ Giảng viên
17 Lê Kế Sơn Thạc sĩ Giảng viên
18 Lê Linh Chi Thạc sĩ Giảng viên
19 Lê Thị Kim Dung Thạc sĩ Giảng viên
20 Lê Thị Sông Hương Thạc sĩ Giảng viên
21 Nguyễn Thị Hồng Thạc sĩ Giảng viên
22 Tô Thị Liên Thạc sĩ Giảng viên
23 Nguyễn Thị Liên Thạc sĩ Giảng viên
24 Phạm Đình Sanh Thạc sĩ Giảng viên
25 Hồ Đắc Thoàn Thạc sĩ Giảng viên
26 Nguyễn Ngọc Thiện Cử nhân Chuyên viên – Trợ giảng
27 Nguyễn Thị Quỳnh Như Cử nhân Chuyên viên – Trợ giảng