QTU - Trường Đại học Quang Trung

Trường Đại học Quang Trung

Quang Trung university

 • 327 Đào Tấn, Quy Nhơn
 • (0256) 2210 687
 • phongdtts@qtu.edu.vn
Thông báo 03 v/v Chế độ làm việc của CB-GV-NV trong thời kỳ dịch Covid-19

Thông báo 03 v/v Chế độ làm việc của CB-GV-NV trong thời kỳ dịch Covid-19

 •   11/03/2020 03:37:20 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ Cao học Luật Kinh tế 2020!

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ Cao học Luật Kinh tế 2020!

 •   29/02/2020 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Mời dự hội thảo TESOL

Mời dự hội thảo TESOL

 •   18/02/2020 06:41:00 AM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Quang Trung kính mời: Chuyên viên tiếng Anh Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định; Chuyên viên tiếng Anh các phòng Giáo dục huyện, thành phố; Giáo viên tiếng Anh các Trường Đại học, Cao đẳng, Phổ thông; Giáo viên tiếng Anh có nhu cầu lấy Chứng chỉ TESOL đến dự hội thảo TESOL
Thông báo khẩn: Sinh viên Trường Đại học Quang Trung nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Thông báo khẩn: Sinh viên Trường Đại học Quang Trung nghỉ học đến hết tháng 2/2020

 •   15/02/2020 09:07:00 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do Covid-19 gây ra, và theo chủ trương của BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO, Ban Giám hiệu Trường ĐẠI HỌC QUANG TRUNG quyết định cho phép sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.
Thông báo thi Tiếng Nhật vào tháng 5/2020

Thông báo thi Tiếng Nhật vào tháng 5/2020

 •   11/02/2020 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi JLCT Việt Nam có thông báo nhận hồ sơ đăng ký thi năng lực tiếng Nhật (JLCT) kỳ tháng 5/2020
Thông báo thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng tháng 2/2020

Thông báo thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng tháng 2/2020

 •   09/02/2020 05:40:00 PM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức đợt thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản vào tháng 2/2020.
Thông báo Tổng khai giảng các lớp Tiếng Anh giao tiếp, APTIS, IELTS, Tiếng Nhật

Thông báo Tổng khai giảng các lớp Tiếng Anh giao tiếp, APTIS, IELTS, Tiếng Nhật

 •   17/12/2019 01:18:00 PM
 •   Đã xem: 590
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tổng khai giảng các lớp Tiếng Anh giao tiếp, APTIS, IELTS, Tiếng Nhật vào ngày 6/1/2020
Thông báo thi Tiếng Nhật vào tháng 3/2020

Thông báo thi Tiếng Nhật vào tháng 3/2020

 •   17/12/2019 07:15:03 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi JLCT Việt Nam có thông báo nhận hồ sơ đăng ký thi năng lực tiếng Nhật (JLCT) kỳ tháng 3/2020
Kế hoạch thực hiện "Chống rác thải nhựa 1 lần" và "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần"

Kế hoạch thực hiện "Chống rác thải nhựa 1 lần" và "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần"

 •   12/12/2019 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0
Cụ thể hóa việc Tuyên truyền, vận động thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông dùng một lần, ngày 29/11/2019, Trường ĐH Quang Trung ban hành kế hoạch số 06/KH-ĐQTH về việc thực hiện "Chống rác thải nhựa 1 lần" và "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần"
Thông báo thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 12/2019 và tháng 1/2020

Thông báo thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 12/2019 và tháng 1/2020

 •   11/12/2019 01:59:00 PM
 •   Đã xem: 493
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức 2 đợt thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản vào tháng 12/2019 và 2 đợt thi vào tháng 1/2020.
Thông báo thi chứng chỉ Tiếng Anh B tháng 12/2019 và tháng 1/2020

Thông báo thi chứng chỉ Tiếng Anh B tháng 12/2019 và tháng 1/2020

 •   11/12/2019 01:47:00 PM
 •   Đã xem: 597
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức 2 đợt thi Chứng chỉ Tiếng Anh B vào tháng 12/2019 và 2 đợt thi vào tháng 1/2020.
Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 Tiếng Anh năm 2019

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 Tiếng Anh năm 2019

 •   04/12/2019 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 998
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2019, Trường ĐH Quang Trung ra thông báo số 42/TB-ĐHQT về việc Thông báo tuyển sinh Văn bằng đại học thứ hai vừa làm vừa học 2019 ngành Ngôn ngữ Anh
Thông báo thi Tiếng Nhật vào tháng 1/2020

Thông báo thi Tiếng Nhật vào tháng 1/2020

 •   30/10/2019 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 559
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi JLCT Việt Nam có thông báo nhận hồ sơ đăng ký thi năng lực tiếng Nhật (JLCT) kỳ tháng 1/2020
Thông báo thi Tiếng Nhật vào tháng 11/2019

Thông báo thi Tiếng Nhật vào tháng 11/2019

 •   07/10/2019 08:31:00 PM
 •   Đã xem: 718
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có thông báo nhận hồ sơ đăng ký thi năng lực tiếng Nhật (JLCT) kỳ tháng 11/2019
Thông báo tuyển dụng tháng 10/2019

Thông báo tuyển dụng tháng 10/2019

 •   30/09/2019 07:07:00 PM
 •   Đã xem: 2013
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và bổ sung đội ngũ giảng viên, chuyên viên, Trường Đại học Quang Trung đã ra thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu kể từ ngày 24/9/2019 đến hết ngày 31/10/2019
Thông báo tổ chức ôn thi và thi cấp Chứng chỉ Tiếng Anh B và Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 10/2019

Thông báo tổ chức ôn thi và thi cấp Chứng chỉ Tiếng Anh B và Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 10/2019

 •   30/09/2019 02:08:00 PM
 •   Đã xem: 617
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2019 vừa qua, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Quang Trung đã có thông báo chính thức về kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp Chứng chỉ Tiếng Anh B và Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 10/2019.
Thông báo tổ chức ôn thi và thi cấp Chứng chỉ Tiếng Anh B và Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 9/2019

Thông báo tổ chức ôn thi và thi cấp Chứng chỉ Tiếng Anh B và Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 9/2019

 •   22/09/2019 09:38:00 PM
 •   Đã xem: 3997
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/9/2019 vừa qua, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Quang Trung đã có thông báo chính thức về kế hoạch tổ chức ôn thi và thi cấp Chứng chỉ Tiếng Anh B và Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 9/2019.
Đăng ký tham gia chương trình tập huấn về quản lý và kế toán do công ty cổ phần MISA trình bày tại Trường Đại học Quang Trung

Đăng ký tham gia chương trình tập huấn về quản lý và kế toán do công ty cổ phần MISA trình bày tại Trường Đại học Quang Trung

 •   10/09/2019 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 607
 •   Phản hồi: 0
Dự kiến trong 2 ngày từ 15-16/9/2019, tại Trường Đại học Quang Trung diễn ra chương trình tập huấn về “Những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý và kế toán” do Trường Đại học Quang Trung kết hợp với Công ty cổ phần MISA tổ chức.
Thông báo ôn thi cao học

Thông báo ôn thi cao học

 •   06/09/2019 07:55:00 AM
 •   Đã xem: 629
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Huế thông báo V/v hướng dẫn ôn tập các môn thi Cao học luật Kinh tế

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây