HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
 
1) Ông Phan Đình Tân Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Quang Trung
2) Ông Dương Tiến Dũng Phó Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Quang Trung
3)PGS. TS. Nguyễn Đình Phư Hiệu Trưởng Trường ĐH Quang Trung
4) Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Thành viên HĐQT
5) Ông Trần Dũng Chinh Thành viên HĐQT
6) Ông Hồ Hồng Nhân Thành viên HĐQT
7) Ông Trần Ngọc Nhật Thành viên HĐQT
 
THÔNG TIN THÊM
Giới thiệu về QTU
Ban giám hiệu
Phòng ban, Trung tâm
Khoa Đào tạo và nghiên cứu