ĐẠI HỌC QUANG TRUNG - QUANG TRUNG UNIVERSITY
327 Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
0256 2210687
0256 3648389
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI