TIN TỨC NỔI BẬT
CHO NHỮNG AI YÊU NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 24/04/2019

THÔNG TIN CHUNG
Tên ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp
Mã ngành: 7620115
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm

 

( BBT )
TIN LIÊN QUAN