TIN TỨC NỔI BẬT
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Ngày đăng: 08/04/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HUẾ - ĐẠI HỌC HUẾ PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG MỞ LỚP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LUẬT, CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ, TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

( BBT )
TIN LIÊN QUAN