THÔNG BÁO
TC quy định của Quỹ Nafosted

Ngày đăng: 11/08/2019

Kính gửi Quý Thầy cô, các nhà khoa học

Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia đã ban hành Danh sách các Tạp chí quốc tế và quốc gia uy tín năm 2019 (file đính kèm). Danh sách này bao gồm:

Tạp chí quốc tế uy tín: 6940 tạp chí SCIE
Tạp chí ISI uy tín: 2277 tạp chí SCI
Tạp chí quốc gia uy tín: 60 tạp chí
 
Kính đề nghị quý Thầy cô đang và sẽ là chủ nhiệm các nhiệm vụ do Quỹ tài trợ chú ý để đăng báo đúng các tạp chí như yêu cầu khi nhận tài trợ.
 
Thông tin chi tiết xin xem tại:

https://nafosted.gov.vn/ban-hanh-danh-muc-tap-chi-co-uy-tin-nam-2019-ap-dung-doi-voi-cac-de-tai-nghien-cuu-co-ban-trong-linh-vuc-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-do-quy-tai-tro/

( HT. Nguyễn Đình Phư )
TIN LIÊN QUAN