THÔNG BÁO
Thông báo ôn và thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B và chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 8/2019

Ngày đăng: 02/08/2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Quang Trung tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B và
chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng  8/2019, Cụ thể như sau:

( BBT )
TIN LIÊN QUAN