TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2019
Trường Đại học Quang Trung: Tạo sức hấp dẫn, mở rộng tương lai cho sinh viên từ mùa tuyển sinh 2019

Ngày đăng: 04/04/2019

Vào thời điểm thập niên 2000, tỉnh Bình Định được Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận là địa phương trong vùng trọng điểm kinh tế miền Trung, đồng thời thành phố Quy Nhơn - cũng được nâng cấp lên đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Nhằm góp phần đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và khu vực, Trường Đại học Quang Trung (QTU) đã được thành lập theo Quyết định số 62/2006/QĐ-TTg ngày 17/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Tọa lạc tại thành phố Quy Nhơn, đây là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp, hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 13 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Quang Trung đã cung cấp cho xã hội gần 12.000 kỹ sư, cử nhân.

 

( Văn Thuận )
TIN LIÊN QUAN