ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018

Ngày đăng: 18/09/2018

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Định, Trường Đại học Quang Trung phối hợp với Trường Đại học Hòa Bình (Hà Nội) & Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Bình Định

( QTU )