TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & CNTT
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B đợt ngày 07/10/2018

Ngày đăng: 15/09/2018

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Quang Trung trân trọng thông báo về việc tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B đợt ngày 07/10/2018

 

( BBT )
TIN LIÊN QUAN