VIỆC LÀM SINH VIÊN
Công ty CP Quản Lý và Sửa Chữa Đường Bộ Phú Yên tuyển dụng nhân sự

Ngày đăng: 14/08/2019

Mọi chi tiết liên hệ:

Phòng Tổ Chức - Hành Chính
Công ty CP Quản Lý và Sửa Chữa Đường Bộ Phú Yên
Địa chỉ: 83 Lê Trung Kiên - Phường 1 - Tp Tuy Hòa - Phú Yên
ĐT: 02573 825185       Fax: 02753 828776

( BBT )
TIN LIÊN QUAN