VIỆC LÀM SINH VIÊN
Giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Quang Trung - Vấn đề được sinh viên và phụ huynh quan tâm hàng đầu đã có kêt quả đáng mừng

Ngày đăng: 30/10/2018

Tháng 7/2018, Trường Đại học Quang Trung đã công bố Quyết định và trao Bằng kỹ sư, cử nhân cho 204 sinh viên đại học, cao đẳng. Trong đó, có 99 tân kỹ sư, cử nhân đại học chính quy, 40 tân kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp liên thông đại học hệ chính quy, 27 tân cử nhân hệ liên thông đại học hệ vừa làm vừa học, 33 tân kỹ sư, cử nhân đại học hệ vừa làm vừa học và 05 cử nhân tốt nghiệp cao đẳng chính quy.

Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê cùng đồng hành chương trình “Ngày hội việc làm” do trường Đại học Quang Trung phối hợp cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức.

Trong quá trình đào tạo của Trường Đại học Quang Trung, nhiệm vụ giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngay khi sinh viên được xét tốt nghiệp tháng 7/2018, Nhà trường đã hợp tác với 6 đơn vị thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu và 3 đơn vị hợp tác đào tạo với Nhà trường tổ chức tuyển dụng và bố trí việc làm tại Ngày hội việc làm. Bên cạnh đó, bằng năng lực chuyên môn, tính năng động của mình, trong số 204 sinh viên ra Trường đợt này đã có 171 sinh viên có việc làm, chiếm 83,82% (Kèm theo danh sách sinh viên đã có việc làm). Số sinh viên còn lại Nhà trường đang tiếp tục tư vấn và giới thiệu đến các đơn vị thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu và các đơn vị hợp tác đào tạo để các em có cơ hội tìm việc.
Đây là con số đáng mừng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà trường và sự nổ lực của sinh viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết việc làm cho sinh viên. Nhà trường mong muốn các em phải tiếp tục có ý thức tự học, tự sáng tạo, hợp tác với đồng nghiệp để không ngừng đáp ứng nhu cầu công việc mà cơ quan, đơn vị, xã hội đòi hỏi. Các em hãy đem những kiến thức được học ở Trường, và quan trọng hơn là biết vận dụng những điều đã học để thể hiện năng lực của mình vào thực tiễn, và từ thực tiễn cuộc sống, khẳng định giá trị của bản thân, góp phần tạo ra những giá trị có ích cho xã hội.

( BBT )
TIN LIÊN QUAN