ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Ngày đăng: 18/09/2018

Trường Đại học Quang Trung tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2; liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 20/06/2018

 

Ngày đăng: 09/05/2018

Ngày đăng: 24/11/2017

Ngày đăng: 24/11/2017